Takets lutning och övriga egenskaper, i kombination med stora temperaturskillnader, skapar på vintern risk för istappar och snöras. Fastighetsägaren ansvarar för bevakning och bedömning av när snöskottning av yttertak bör ske. Genom våra attraktiva bevakningsavtal tar vi hela ansvaret för Er takskottning.

Vill ni bestämma när Er takskottning ska ske, kan vi erbjuda attraktiva avropsavtal där vi snabbt är på plats (inom 24 h) för att utföra snöröjning av yttertaket. Vi utför alltid säker snöröjning och tar fullt ansvar för eventuella skador på egendom och tredjeman under tiden då snöröjning utförs.

Vi är licenserade inom takskottning., där samtliga medarbetare genomfört kursen “säker snöskottning” av PLR.  Vi utför snöskottning i hela stor-Stockholm.

Ta gärna kontakt med oss om ni är intresserade av snöskottningsavtal. Ring eller maila oss så återkommer vi.

Hos oss får du kostnadsfri takbesiktning och offert inför er takskottning.